//
you're reading...
Πειραιώς/Πρόταση εξαγοράς τραπεζών

Πειραιώς/Πρόταση εξαγοράς τραπεζών

   Με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου τραπεζικού Ομίλου με ενεργητικό άνω των 105 δισ. ευρώ ο επικεφαλής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλας ανακοίνωσε σε σημερινή συνέντευξη τύπου την υποβολή πρότασης προς την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων,

 για την ταυτόχρονη συνδυασμένη εξαγορά ποσοστού 77,31% της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) και 33,04% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. (ΤΤ), που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο. Το τίμημα της εξαγοράς και για τις δυο συμμετοχές ανέρχεται στα 701 εκατ. ευρώ.


   Από το υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώθηκε πως στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμοθετημένων διαδικασιών,
 με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη πορεία της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 
αλλά και του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας συνολικά, εξετάζεται από την κυβέρνηση η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαγορά των πακέτων μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στις συγκεκριμένες τράπεζες.


 Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η σχετική επιστολή-πρόταση του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα, εστάλη χθες στον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου.


   Η Τράπεζα Πειραιώς αννακοίνωσε ότι το τίμημα που προσφέρθηκε στο ελληνικό Δημόσιο είναι σε μετρητά και ανέρχεται σε 0,53 ευρώ ανά μετοχή της ΑΤΕ και 3,5 ευρώ ανά μετοχή του Τ.Τ., αντιστοίχως.


   Ο νέος Όμιλος, εάν η πρόταση τύχει την αποδοχή του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, θα είναι, από πλευράς μεριδίου αγοράς δανείων και καταθέσεων,


 ο μεγαλύτερος τραπεζικός Όμιλος στην Ελλάδα και ο δεύτερος μεγαλύτερος ελλαδικός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή,
 όπως τόνισε ο κ. Σάλας.


 Μετά τη ενοποίηση των τριών τραπεζών ο νέος τραπεζικός όμιλος θα έχει 69 δισ. ευρώ καθαρές χορηγήσεις και 64 δισ. ευρώ καταθέσεις.


   Η δημιουργία του νέου Ομίλου θα αποβεί σε όφελος των μετόχων των τριών τραπεζών λόγω του μεγέθους που δημιουργείται και των οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθούν σε διάστημα τριετίας και εκτιμώνται σε 300 εκατ. ευρώ ετησίως (200-220 εκατ. ευρώ από εξοικονόμηση δαπανών και 80-100 εκατ. ευρώ από συνέργιες εσόδων), ανέφερε ο κ. Σάλλας και πρόσθεσε:
   Μετά τη συνδυασμένη αυτή εξαγορά, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του νέου Ομίλου διαμορφώνεται στο 9% περίπου και οι δείκτες ρευστότητας ενισχύονται σημαντικά (δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 98% χωρίς δάνεια που «αυτοχρηματοδοτούνται»).


   Η Τράπεζα Πειραιώς με την εμπειρία των επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρεί με την πρόταση αυτή να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, να συμβάλει στην ανόρθωση της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 


να στείλει θετικά μηνύματα στις διεθνείς αγορές για τις προοπτικές τόσο της τραπεζικής αγοράς όσο και της ελληνικής οικονομίας αλλά και να αξιοποιήσει τη συγκυρία και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων των τριών τραπεζών, αλλά και του Δημοσίου.


   Με τη δημιουργία του νέου Ομίλου, η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα επιδιώκει να εισαγάγει και αναπτύξει την σύγχρονη επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα της οικονομίας, 
να μετεξελιχθεί σε βασική τράπεζα του πιο αναπτυσσόμενου τομέα της οικονομίας, αυτόν της πράσινης επιχειρηματικότητας,
 να αξιοποιήσει την συμπληρωματικότητα της πελατειακής βάσης των τριών τραπεζών, να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στο χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και να προσφέρει σύγχρονη πλατφόρμα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης σε πολύ ευρύτερη κλίμακα πελατών.


   Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαχρονικά αποδείξει, με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον σεβασμό της στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.
         Τέλος, για τις θυγατρικές βιομηχανικές επιχειρήσεις της ΑΤΕ (Δωδώνη, ΕΛΒΙΖ και ΣΕΚΑΠ), 


η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να τις παραχωρήσει,


 εάν το επιθυμούν, με μακρόχρονες συμβάσεις εκμετάλλευσης, 


σε εταιρείες συνεταιριστικών οργανώσεων που θα συσταθούν γι’ αυτόν τον σκοπό, με μόνη υποχρέωσή τους τη διατήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών τους σε καλή κατάσταση για τη ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας τους μέσα στις τοπικές κοινωνίες.

   Εκτιμήσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τις μακροοικονομικές εξελίξεις

   Την αισιοδοξία του για την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών εξέφρασε ο Μιχάλης Σάλας υπογραμμίζοντας ότι η οικονομία διανύει μια κρίσιμη περίοδο αλλά βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που εκτιμούσαμε στις αρχές του έτους.


 Ο κ. Σάλας εκτιμά ότι τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού το δεύτερο εξάμηνο του έτους προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 2 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ), ενώ θα καταγραφεί και περαιτέρω εξοικονόμηση δαπανών κατά 4 δισ. ευρώ (1,7% του ΑΕΠ). Μάλιστα, με τη συμβολή των μέτρων (πληρωμή ΕΤΑΚ,


 έκτακτη εισφορά, αύξηση ΦΠΑ, ΛΑΦΚΑ στις συντάξεις, μείωση επιδόματος αδείας και Χριστουγέννων) η προοπτική να διαμορφωθεί το έλλειμμα σημαντικά κάτω από το 8,1% είναι πλέον σοβαρή.

   Δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου

   «Η πρόταση του κ. Σάλλα εξετάζεται, υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες με μοναδικό κριτήριο και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βιωσιμότητα των τραπεζών, που μεγάλο μέρος συμμετοχής έχει και το ελληνικό δημόσιο. Αυτά είναι τα κριτήρια και υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται (σσ. η πρόταση)», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιώργος Πεταλωτής,


 σχετικά με την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.


   «Τα κριτήρια είναι αυτά, που σας ανέφερα, ας μείνουμε σε αυτά», είπε ο κ. Πεταλωτής, ερωτηθείς αν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση.


   Σε ερώτηση αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ όσων έλεγε ο κ. Χρυσοχοϊδης, ως υπεύθυνος τομεάρχης -όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν αντιπολίτευση- για κρατικοποίηση των τραπεζών και της σημερινής εξέλιξης, ο κ. Πεταλωτής απάντησε ότι ο ίδιος αναφέρεται στη σημερινή πρόταση του κ. Σάλλα και υπογράμμισε τα κριτήρια με τα οποία αυτή εξετάζεται.


   «Κάθε πρόταση έχει την ιδιαιτερότητά της», απάντησε ο εκπρόσωπος ερωτηθείς αν η πρόταση Σάλλα εντάσσεται στο πλαίσιο συγχωνεύσεων, που ευνοεί η κυβέρνηση.


   Για το «αν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει πάρει από το πακέτο στήριξης των 28 δισ, 750 εκ. ευρώ και προσφέρει με την πρότασή της 700 εκ. ευρώ», ο κ. Πεταλωτής είπε: 


«η πρόταση θα εξεταστεί με τα κριτήρια, που ανέφερα και θα υπάρξει ανακοίνωση».
   Ερωτηθείς αν, στην περίπτωση που υπάρξουν και άλλες προτάσεις, η κυβέρνηση θα τις συζητήσει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση και αυτή θα εξεταστεί».
   Για «αν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί τράπεζα του δημοσίου χωρίς διαγωνισμό», ο κ. Πεταλωτής είπε ότι «θα εξεταστούν από το ελληνικό Δημόσιο όλα τα ζητήματα που πέραν του δημοσιονομικού περιεχομένου, έχουν και σύνθετο νομικό χαρακτήρα».


   Στην ερώτηση «γιατί η κυβέρνηση δεν ενοποιεί τις υπό κρατικό έλεγχο τράπεζες, ώστε να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «η κυβερνητική πολιτική μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες είναι υπέρ του έλληνα πολίτη».
ana-mpa

Advertisements

Συζήτηση

2 thoughts on “Πειραιώς/Πρόταση εξαγοράς τραπεζών

  1. H "εξαγορά" είναι στημένη και προαποφασισμένη.Πρώην της Πειραιώς ο ΠανταλάκηςΗ εξαγορά θα γίνει με λεφτά της Αγροτικής. 800 εκατομμύρια ευρώ δανείστηκε διατραπεζικά η Πειραιώς από την Αγροτική ή χτες ή προχτες….

    Posted by Anonymous | Ιουλίου 15, 2010, 7:33 μμ
  2. Το ΠΑΜΕ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής και του Ταχυδρομικού ταμιευτηρίου.Αθήνα 15/07/2010ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι προηγούμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας μαζί με άλλα μέτρα προσαρμογής του στις απαιτήσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γιγάντωσαν τα κέρδη σε τρομαχτικό βαθμό, ενίσχυσαν την θέση του ελληνικού τραπεζιτικού συστήματος. Μιλούσαν και τότε για όφελος των λαϊκών στρωμάτων, αλλά ρήμαξαν τον κόσμο με τα ληστρικά επιτόκια και τις κατασχέσεις. Θησαύρισαν σε βάρος των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, έκαναν τις τράπεζες αντεργατικές γαλέρες σε βάρος των τραπεζοϋπαλλήλων.Με τις νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις οι συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα θα είναι ακόμα πιο οδυνηρές.Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, να παλέψουν ενιαία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής και του Ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Να αντισταθούν στις συνέπειες των εξελίξεων. Για την δημιουργία των προϋποθέσεων για τη λαϊκή οικονομία, που μόνο στα πλαίσια της οι τραπεζικές υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν σε όφελος των εργαζομένων, του λαού συνολικότερα.Η Εκτελεστική Γραμματεία

    Posted by Anonymous | Ιουλίου 16, 2010, 1:48 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Μαζί με 1 ακόμα follower

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: