//
you're reading...
Προτάσεις της ΕΕ για τη δημοσιονομική εποπτεία

Προτάσεις της Ε.Ε για τη δημοσιονομική εποπτεία


 η παροχή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων θα εξαρτάται από το βαθμό τήρησης των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας.

 «Χωρίς κυρώσεις δεν μπορεί να υπάρξει αξιοπιστία», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζ. Μπαρόζο.


Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των αποφάσεων που έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα οι 16 ηγέτες των χωρών του ευρώ, προτείνει την αυστηρότερη τήρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και την καθιέρωση μιας νέας οικονομικής διακυβέρνησης, υπό την έννοια ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί των χωρών του ευρώ θα πρέπει πριν ψηφιστούν από τα εθνικά κοινοβούλια, να έχουν την έγκριση και του Συμβουλίου Eurogroup.


«Σε αυτήν την κρίση διαπιστώσαμε ότι οι αποφάσεις μιας χώρας, ακόμα και αν αυτή εκπροσωπεί μόλις το 2% του ΑΕΠ της ευρωζώνης, έχουν τεράστιες επιπτώσεις και στα άλλα κράτη του ευρώ», ανέφερε ο Ζ. Μπαρόζο. Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «η οικονομική πολιτική ενός κράτους μέλους δεν είναι αποκλειστικά θέμα εθνικού συμφέροντος αλλά κοινού συμφέροντος, στο πλαίσιο της ευρωζώνης.», διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι οι εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων παραμένουν ακέραιες.

 «Αυτός είναι ο πυρήνας της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε νομισματική ένωση αν δεν υπάρχει οικονομική ένωση. Τα κράτη μέλη που δεν θέλουν οικονομική Ένωση, ας ξεχάσουν τη νομισματική Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζ. Μπαρόζο.


Σχετικά με την επιβολή κυρώσεων που προτείνει η Επιτροπή στα κράτη μέλη που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο Ζ Μπαρόζο τόνισε ότι επιδίωξη της Επιτροπής είναι να υπάρχει ένα κίνητρο συμμόρφωσης με τους κανόνες του Συμφώνου.

 Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει την αναστολή των πόρων του Ταμείου Συνοχής, σε περίπτωση που μία χώρα κατ? επανάληψη παραβιάζει τις υποχρεώσεις της. Ο Ζ. Μπαρόζο, τόνισε ότι η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστούν κυρώσεις που δεν θα καλύπτουν μόνο τις χώρες Συνοχής (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ιταλία), αλλά όλα τα κράτη του ευρώ.


Από την πλευρά του, ο επίτροπος Όλι Ρεν τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη ταχύτερη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις χώρες του ευρώ. Επισήμανε, ακόμη, την ανάγκη να υπάρξει πτωτική τάση στα επίπεδα του δημόσιου χρέους των κρατών μελών, τονίζοντας ότι στο παρελθόν, η ευρωζώνη δεν είχε δώσει τη δέουσα προσοχή στο επίπεδο του χρέους.

 «Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας στα επίπεδα του χρέους που ξεπερνούν το 60% του ΑΕΠ», ανέφερε ο Όλι Ρεν και συνέχισε λέγοντας ότι «όταν μια χώρα έχει επίπεδο χρέους που ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ, είναι βασικό, το έλλειμμα να είναι απλώς κάτω από 3%, αλλά να έχει μία τέτοια πτωτική κλίση, ώστε να επιτρέψει τη μείωση του δημοσίου χρέους στη χώρα».

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο παρουσίασε στο κοινοβούλιο τα συμπληρωματικά μέτρα λιτότητας ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχουν ως στόχο την επιτάχυνση της μείωσης του ελλείμματος.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση κατά 5% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων από τον Ιούνιο 2010 και το πάγωμά τους κατά το 2011, την κατάργηση από το 2011 του επιδόματος γεννήσεως ύψους 2.500 ευρώ,
που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μέτρα της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησής του και εγκρίθηκε το 2007 για την ενίσχυση της γεννητικότητας, ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη στην Ισπανία το 2011 θα είναι χαμηλότερη από την επίσημη πρόβλεψη της κυβέρνησης που την τοποθετούσε στο 1,8%.

Προτάσεις Επιτροπής

Την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ
 με έμφαση στον αυξημένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών αλλά και στη στενότερη δημοσιονομική εποπτεία πρότεινε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο υπουργών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, στόχος της πρότασης είναι η ενίσχυση της λειτουργίας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η μεγαλύτερη εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

 Η Επιτροπή εισηγείται ακόμη να ευθυγραμμίζονται οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών με το γενικότερο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής καθιερώνοντας ένα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» μέσα στο οποίο τα κράτη μέλη θα συντονίζονται έγκαιρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενόψει της προετοιμασίας των εθνικών προϋπολογισμών τους και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.
Παράλληλα, μεσομακροπρόθεσμα η Επιτροπή προτίθεται να υιοθετήσει πρόταση για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού επίλυσης κρίσεων.

Αναλυτικά, τα βασικά σημεία της πρότασης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο έχουν ως εξής :

-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση της προληπτικής διάστασης στη διαδικασία δημοσιονομικής εποπτείας, κυρίως όταν η οικονομική συγκυρία είναι θετική, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό τμήμα του αυξημένου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών.

Παράλληλα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα του δημοσίου χρέους προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

 Σύμφωνα ακόμη με την Επιτροπή, απαιτείται η πιο αυστηρή χρήση των πόρων των κοινοτικού προϋπολογισμού- με πιθανή αναστολή των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Συνοχής- για τις χώρες που συστηματικά παραβιάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Παράλληλα θα δίνονται κίνητρα για τις χώρες που εφαρμόζουν τους κανόνες ώστε σε γενικές γραμμές να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να πετυχαίνουν τους κοινά συμφωνημένους στόχους σε ότι αφορά τη δημοσιονομική βιωσιμότητα .

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Επιτροπή σημειώνει ότι εκτός από την αυξημένη δημοσιονομική εποπτεία θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας για την πρόληψη ανισορροπιών στην ανταγωνιστικότητα και γενικότερα στα μακροοικονομικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει να αναβαθμιστεί το επίπεδο εξέτασης των μακροοικονομικών ανισορροπιών, διαδικασία η οποία σήμερα εφαρμόζεται από το Eurogroup, σε ένα δομημένο πλαίσιο επιτήρησης κάνοντας χρήση του άρθρου 136 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Στόχος είναι να παρακολουθούνται οι επιδόσεις των κρατών μελών και να αποφεύγονται, όπως ανέφερε ο Ολι Ρεν κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου, περιπτώσεις όπως αυτή της ελληνικής οικονομίας που εμφανίζει ανταγωνιστικότητα που αναλογεί στο ένα τέταρτο του μέσου κοινοτικού όρου.

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάγκη να υπάρχει έγκαιρος συντονισμός σε κοινοτικό επίπεδο κατά την προετοιμασία από τα κράτη μέλη των προϋπολογισμών τους και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η έγκαιρη καθοδήγηση στις αρχές κάθε έτους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν στα κράτη μέλη θα διευκολύνει την κατάλληλη προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.

Για αυτούς τους λόγους η Επιτροπή προτείνει να υπάρχει μια συγχρονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο αξιολόγηση αλλά και ένας συντονισμός τόσο για τις δημοσιονομικές όσο και για τις διαρθρωτικές πολιτικές,
 ώστε τα κράτη μέλη να ακολουθούν κοινούς στόχους και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ότι σήμερα.

Προτείνεται η εφαρμογή του «ευρωπαϊκού εξαμήνου» να αρχίσει να ισχύει από τις αρχές του 2011.

ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ.


Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ξεκάθαρες και αξιόπιστες διαδικασίες για την παροχή οικονομικής στήριξης στις χώρες μέλη της ευρωζώνης για να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες δυσκολίες είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη μεσομακροπρόθεσμα.
πηγή»ana-mpa»Παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στενότερη δημοσιονομική εποπτεία των κρατών μελών της ευρωζώνης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο επίτροπος, αρμόδιος για θέματα οικονομίας, Όλι Ρεν, τόνισαν ότι στο μέλλον,

Advertisements

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Μαζί με 1 ακόμα follower

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: